Despre mine

Bun venit și bucurați-vă de armonie!

Poate pentru că nu prea îmi plac diminutivele și am rezerve în privința „poreclelor” (cu puține excepții, care includ porecle și pseudonime de succes), mi-am păstrat întotdeauna prenumele întreg: Mirela, numele fiind Pete. Și poate că numele Pete (eu m-am născut Rusu) sugerează pete de culoare, pete de soare, pete de lumină, pete de parfum pe o bluză dragă… dar cu nimic mai dragă decât parfumul! Pete de aur – păpădii în iarbă la sfârșitul lui aprilie, pete de diamant pe cerul înstelat al nopții sau de alb pur în albastrul limpede al cerului amiezii. Pete turcoaz în irișii albaștri verzi ai ochilor fiicei mele Enya, sau pete azurii în răcoarea apelor cristaline. Poate că am dezvăluit ce îmi place la aceste „pete”! Artele vizuale – grafica, pictura, artele textile, ilustrarea de carte, graphic-design-ul sunt și iubirea, dar și profesia mea, lucruri simple, pentru care sunt recunoscătoare. Nu este fabulos să-ți iubești profesia, să-ți câștigi existența făcând exact ceea ce iubești cel mai mult?! Artele plastice, muzica clasică și nu numai, scrisul, pisicile, parfumul, ilustrarea de carte, gătitul, eșarfele pictate, designul vestimentar, lectura de calitate, filmele foarte bune, baletul, teatrul, călătoriile, vacanțele cu cei dragi, cafeaua și, în primul rând, frumoasa mea familie. Povestitul cu fiica mea, pictatul împreună, iubirea pentru ea și felul în care crește și reușește lucruri deosebite, care ne fac mândri și fericiți, lucruri pe care fie că le citiți, fie că rămân doar ale mele, îmi aduc bucurie. Iată că am dezvăluit conținutul blogului: aici nu există niciun mister, este viață efervescentă, familie, creație, frumusețe, mișcare, dezvoltare, parfum, plimbări în lumea largă, scrieri, cărți ilustrate de mine, iubiri, pisici, vernisaje, muncă, lansări de carte. Contradicțiile neprincipiale și neconstructive, critica nefondată, zgomotul bârfitorilor, total lipsit de sens, nu le vei găsi pe blogul meu. Îți poți spune părerea elegant, nobil și convingător. Invidia și bârfa sunt măturate, lăsând loc suficient pentru armonie, prietenie, bun simț și bun gust, pentru estetică, maniere și sentimente înălțătoare. E locul unde vreau să mă simt ca acasă, iar eu acasă mă simt cel mai bine.

Welcome and enjoy the harmony!

Perhaps because I don’t really like diminutives and have reservations about „nicknames” (with a few exceptions, which include successful nicknames and pseudonyms), I’ve always kept my first name in full: Mirela, given name Pete. And maybe the name Pete (I was born Russian) suggests spots of color, spots of sun, spots of light, spots of perfume on a dear blouse… but nothing dearer than perfume! Spots of gold – dandelions in the grass at the end of April, spots of diamond in the starry night sky or pure white in the clear blue of the midday sky. Turquoise flecks in the blue-green irises of my daughter Enya’s eyes, or azure flecks in the coolness of crystal waters. I may have revealed what I love about these „spots”! Visual arts – graphics, painting, textile arts, book illustration, graphic design are also my love, but also my profession, simple things, for which I am grateful. Isn’t it fabulous to love your profession, to make a living doing exactly what you love the most?! Fine arts, classical music and more, writing, cats, perfume, book illustration, cooking, painted scarves, fashion design, quality reading, very good movies, ballet, theatre, travel, holidays with loved ones, coffee and, in first of all, my beautiful family. The discussions with my daughter, the painting together, the love for her and the way she grows and achieves special things, which make us proud and happy, things that either you read or remain only mine, bring me joy. Here I have revealed the content of the blog: there is no mystery here, it is effervescent life, family, creation, beauty, movement, development, perfume, world wide walks, writings, books illustrated by me, loves, cats, openings, work, releases of book. Unprincipled and unconstructive contradictions, unfounded criticism, the noise of gossipers, totally meaningless, you will not find them on my blog. You can speak your mind elegantly, noble and convincingly. Envy and gossip are swept away, leaving enough room for harmony, friendship, common sense and good taste, for aesthetics, manners and uplifting feelings. It’s the place where I want to feel at home, and I feel best at home.
………………………………………………

Pagini facebook PERSONALE:
https://www.facebook.com/MirelaPeteArtist/
https://www.facebook.com/dexign.ro/
https://www.facebook.com/mirela.pete
https://www.facebook.com/ClubulPovestiiParfumate/
https://www.facebook.com/clipedeclujpage/

……………………………………………………………………

Conținutul acestui blog e protejat de Legea dreptului de autor. Toate elementele originale care apar pe acest blog: texte, fotografii originale, ilustrații, desene, lucrări de artă plastică, scrieri personale, sunt protejate de legea dreptului de  de autor. Protectia se exercita așadar asupra textelor semnate Mirela Pete, creatiei artistice semnate Mirela Pete si Enya Pete, logo si grafica Dexign, semnate Mirela, Xaba și Enya Pete, imaginilor si fotografiilor cu caracter personal si unde e specificat, precum si asupra altor elemente protejate de copyright. Copierea, fie si a unor fragmente, fără acordul scris al autorului, se pedepsește conform legilor.

În fotografie, Mirela Pete, credit photo Enya Pete, aprilie, 2023

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus