20 ianuarie, 2013

Seara...Seri de vară tânără, cu aer îmbălsămat și cer auriu, înroșit precum fragii parfumați, de amurgul târziu, reflectat pe bolți cu miresme dragi venind dinspre mare...Seri pline și aproape verzi, cu miros umed călăuzit către noi dinspre pădurile pregătite de somn, ale munților gânduri de înserare parfumată...